Default Header Image

Rezultate obținute

Rezultate (2006-2014)

TEZE SUSŢINUTE:

  1. Tudos Radion. Participarea catepsinei L la degradarea colagenuluiîn procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale. 2007 (Conducător ştiinţific – Rîvneac Victor, dr. hab. în medicină, profesor universitar)
  2. Pretula Ruslan. Participarea colagenazei la biodegradarea colagenului în normă şi patologie (Studiu Experimental). 2013. (Conducător ştiinţific – Rîvneac Victor, dr. hab. în medicină, profesor universitar)

ARTICOLE:

  1. Cimpean A.M., Mazuru V., Cernîi A., Ceausu R., Şaptefraţi L., Cebanu A., Fit A.M., Raica M. Detection of early lymphangiogenesis by lymphatic microvascular density and endothelial proliferation status in preneoplastic and neoplastic lesions of the uterine cervix. In: Pathology International. Tokyo, Japan, 2011, vol. 61, nr. 7, p. 395–400. Categoria A. Impact Factor 1,6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21707842
  2. Cimpean A.M., Mazuru V., Şaptefraţi L., Ceausu R., Raica M. Prox 1, VEGF-C and VEGFR3 expression during cervical neoplasia progression as evidence of an early lymphangiogenic switch. In: Histology and Histopathology. Murcia, Spain, 2012, vol. 27, nr. 12, p. 1543–1550. Impact Factor 2,506. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23059885
  3. Anca Maria Cimpean, Vitalie Mazuru, Lilian Şaptefraţi and Marius Raica. Shadow Keyplayers of the Uterine Cervix Lesions Progression and Metastasis. In: Histopathology – Reviews and Recent Advances, Dr. Enrique Poblet 2012, (Ed.) ISBN: 978-953-51-0866-5, InTech, DOI: 10.5772/51476. http://www.intechopen.com/books/histopathology-reviews-and-recent-advances/shadow-keyplayers-of-the-uterine-cervix-lesions-progression-and-metastasis
  4. GLOBA, T.; ŞAPTEFRAŢI, L.; CIAUSU, A.R.; GAJE, P.; RAICA, M.; CÎMPEAN, A.M. “Mast Cell Phenotype in Benign and Malignant Tumors of the Prostate”. Polish Journal of Pathology. 2014, 65 (2), 147-153. ISSN 1233-9687. eISSN: 2084-9869 doi: 10.5114/pjp.2014.43965 (IF: 0.832). http://www.termedia.pl/Mast-cell-phenotype-in-benign-and-malignant-tumors-of-the-prostate,55,23127,1,1.html

BREVETE:

  1. Brevet de invenţie. (13)Z, A61B10/00, G01N1/30, G01N33/53, G01N33/567, G01N33/574, G01N33/577. Metodă de pronostic al riscului metastazăriii hematogene după tratamentul neoplaziei colului uterin. Şaptefraţi L., Ciornîi A., Mazuru V., Guţu L., Cardaniuc C. (MD), Ancuţa E., Ancuţa C. (RO). Brevet de invenţie MD 357. 2011-01-03.
  2. Brevet de invenţie. (13) Z, A61B10/00, G01N1/30, G01N33/53, G01N33/574, G01N33/577. Metodă de pronostic a riscului de recidivare sau malignizăre a procesului precanceros al colului uterin. Şaptefraţi L., Ciornîi A., Mazuru V., David V., Guţu L., Cardaniuc C. (MD), Ancuţa E., Ancuţa C. (RO). Brevet de invenţie MD 369. 2011-01-03.